Med anledning av krisen i Ukraina

Samlad information om hur staden arbetar, vad kan du göra för att bidra och hur du kan tänka vid krisberedskap.

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många känslor och frågor. Sundbybergs stad är en del av Sveriges flyktingmottagande och arbetar aktivt med detta. Stadens verksamheter är i övrigt inte påverkade men har beredskap för att agera om situationen skulle förändras

Med anledning av situationen i Ukraina – så arbetar Sundbybergs stad. Länk till annan webbplats.

Krisberedskap och totalförsvar

Senast uppdaterad 11 mars 2022