Hur kan jag hjälpa flyktingar från Ukraina?

Just nu vill många hjälpa människor som är på flykt från kriget i Ukraina. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

Det finns många sätt att hjälpa till, här kan du läsa om vilka organisationer du kan kontakta.

Staden kommer kontinuerligt att uppdatera informationen om arbetet med stöd och organisationer som du kan vända dig till.

Du kan även läsa mer om hur vi i Sundbybergs stad jobbar med krishantering och beredskap här: sundbyberg.se/kommun-politik/krisberedskap-och-totalforsvar

Senast uppdaterad 7 mars 2022