Resultatet från SCB:s medborgarundersökning 2021

Sundbybergare är nöjda med hur staden sköter sina verksamheter. De satte också det högsta betyget i Sverige på hur enkelt det är att använda kollektivtrafik i staden.

Det visade resultatet ifrån SCB:s medborgarundersökning, där Sundbybergs stad deltog hösten 2021.

Undersökningen visar också att kvinnorna i Sundbyberg är mer nöjda än männen inom många områden, förutom trygghet i samhället där de generellt är mindre nöjda.

Tack till alla som fyllt i enkäten

Stort tack till dig som fyllt i medborgarundersökningen. Den är en viktig del i stadens arbete med utveckling och kvalitet.

Stadens resultat jämfört med andra kommuner

I en jämförelse med andra kommuner i landet får Sundbyberg högre betyg än genomsnittet på dessa områden:

 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Utbudet av caféer och restauranger
 • Bra utbud av ställen för äldre att träffas på (till exempel träffpunkter för äldre). Där får vi även högst betyg i Stockholmsregionen.
 • Kommunens information kring större förändringar i staden.

De områden där vi får ett lägre betyg än snittet i är:

 • Förskolan
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete när det gäller avfall och återvinning
 • Bemötande, information och inflytande (kontakten med staden).

Du kan se hela enkäten och jämföra resultatet i tjänsten Kolada, som tillhandahålls av olika aktörer inom offentlig sektor. I tjänsten Jämföraren ligger enkätresultaten för alla deltagande kommuner.

Se Sundbybergs resultat i SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Medborgarundersökningen undersöker attityder

I SCB:s medborgarundersökning fick 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare hem en enkät i brevlådan. 449 av dem svarade och betygssatte staden på 14 områden.

Hösten 2021 gjordes medborgarundersökningen i totalt 161 kommuner. Det är dem vi kan jämföra vårt resultat med.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning, där deltagarna uppmanas att svara vad de tycker eller tror.

Den som vill använda resultatet till verksamhetsutveckling bör komplettera med en brukarundersökning eller andra relevanta data.

I enkäten får man svara på frågor inom dessa områden:

 • Kommunen som helhet
 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
Senast uppdaterad 2 mars 2022