Sveriges och Ukrainas flaggor bredvid varandra utanför stadshuset

Med anledning av situationen i Ukraina

Stadens verksamheter pågår som vanligt men vi följer utvecklingen noga och samarbetar aktivt med myndigheter i regionen. Vi ser också över våra rutiner för att verksamheter ska kunna fungera även under störningar.

Desinformation och källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Du hittar alltid bekräftad information från myndigheterna på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.

Läs mer: Är du som ung orolig för kriget i Ukraina?

Senast uppdaterad 1 mars 2022