Årsstämma Sundbybergs stadshus AB

I år kommer ingen fysisk årsstämma att hållas för Sundbybergs stadshus AB. Årsstämman äger rum torsdag den 31 mars 2022 och kommer hållas per capsulam (skrivbordsstämma).

Årsstämma per capsulam, en så kallad skrivbordsstämma innebär att beslut fattas utan att ledamöterna i Sundbybergs stadshus AB:s styrelse möts.

Per capsulam-beslut förutsätter att de röstberättigade ombuden är ense. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet. Därefter cirkuleras protokollet mellan ombuden som skriver under protokollet.

Handlingar

Handlingar till stämman kommer att expedieras till kommunstyrelsen@sundbyberg.se samt finnas tillgängliga på www.sundbybergsstadshus.se Länk till annan webbplats. senast den 25 mars 2022.


Sundbyberg i februari 2022

Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB

Senast uppdaterad 28 februari 2022