Ny organisation för Sundbybergs stad

Sundbybergs stads nya organisation utgörs av en samlad förvaltning.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 att stadens organisation från och med den 1 januari 2022 ska gå från att vara indelad i sex förvaltningar till att utgöras av en samlad förvaltning.

Den samlade förvaltningen kommer att vara placerad under kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer som leds av varsin direktör. Fyra av sektorerna ansvarar för stadens verksamheter och en sektor ansvarar för gemensamma funktioner för styrning, uppsikt, stöd och service.

Stadens sektorer behåller tidigare relation till facknämnderna vad gäller budget och verksamhetsstyrning.

Sundbybergs stads organisation från januari 2022

Sektorer samlad förvaltning

Ledning och samordning

  • Sektorn för ledning och samordning

Verksamhetssektorer

  • Sektorn för lärande och bildning (tidigare barn- och utbildningsförvaltningen).

  • Sektorn för kultur och fritid (tidigare kultur- och fritidsförvaltningen).

  • Sektorn för samhällsbyggnad (tidigare samhällsbyggnad och serviceförvaltningen).

  • Sektorn för välfärd och omsorg (äldreförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen slås samman och bildar en gemensam sektor).
Senast uppdaterad 20 januari 2022