Tillfälliga förändringar i vård- och omsorgsverksamheter på grund av coronaläget

Sundbybergs stads verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättningar påverkas av den omfattande smittspridningen i samhället av covid-19. Det är framförallt personalläget som börjar bli ansträngt på grund av sjukfrånvaro, VAB och karantän.

Staden kommer att behöva prioritera personalresurserna inom vård och omsorg för att kunna säkerställa att verksamheten fungerar på särskilda boenden, i hemtjänst och personlig assistans. De övriga verksamheterna kan behöva stängas eller pausas tillfälligt, dels för att minska smittspridningen, dels för att kunna låna ut personal.

Följande beslut har fattats för verksamheter inom sektorn för välfärd och omsorg:

  • Träffpunkterna Allén och Hallonbergen för seniorer stänger helt under två veckor från och med onsdag 19 januari.
  • Växelvård och avlastning på Duvbopark pausas från och med måndag 17 januari i två veckor.
  • Inga nya ledigheter kommer att beviljas för medarbetare inom enheter som utför vård och omsorg under perioden 17 januari till 16 februari.

Vi följer utvecklingen noggrant och kan komma att göra fler förändringar i verksamheterna vid behov.

Senast uppdaterad 14 januari 2022