Ny förskola till Brotorp i Sundbyberg

Den nya förskolan ska ha kapacitet för 120 barn och bli en modulbyggnad i träkonstruktion. Förskolan kan tidigast stå färdig om cirka två år.

Det är platsen vid den gamla förskolan Västra Brotorp på Stövarvägen 9 som i detaljplanen möjliggör en permanent förskola. Platsen erbjuder också särskilt goda förutsättningar för en förskola bland annat utifrån närheten till Igelbäckens naturreservat. Detta skapar möjligheter till att även nyttja reservatets skog och mark i den pedagogiska verksamheten.

I samband med att Kvarnkullens förskola i Stora Ursvik färdigställdes under våren 2021 flyttades verksamheten på Västra Brotorps förskola dit och paviljongen, som var en tillfällig lösning, avvecklades i september 2021.

Beslut om projektering av ny förskola togs i kommunfullmäktige i december 2021. Färdigställandet av ny förskola beräknas till andra kvartalet 2024, med reservation för ändringar i beslut.

Senast uppdaterad 4 april 2022