Bild på cyklister.

Staden på banan mot ett regionalt cykelnät

I december invigdes en ny gång- och cykelbana i Stora Ursvik vilket firades med lussebullar, dryck och reflexer för att lysa upp i vintermörkret. Den nya gång- och cykelbanan är en viktig pusselbit i Stockholms regionala cykelnät.

Invigning som lyste upp i mörkret

Gång- och cykelbanan invigdes den 14 december och på plats fanns representanter från staden för att möta vintercyklister på väg. Sträckan som nu invigts är en del av det regionala cykelstråket längs med Gamla Enköpingsvägen, mellan Brännarvägen och Milstensvägen. Bygget har genomförts i två entreprenader och staden har samordnat sluttider för arbetet så att cykelstråket ska kunna färdigställas i sin helhet. Daniel Holloway var en av de cyklister som hade vägarna förbi.

- För mig som cyklist har detta tidigare varit lite av en felande länk och att det nu är åtgärdat är väldigt bra. Nu när ytterligare en del av stadens cykelnät är färdigställt känns det både tryggare och säkrare att cykla.

Ett cyklande Sundbyberg under pandemin

Cyklandet i Sundbyberg har sedan staden började räkna cyklister ökat stadigt och slagit rekord under pandemin. Den sträcka som nu öppnat är en del där staden sopsaltar under vintern för ökad framkomlighet.

Cykling på vintern har också ökat kraftigt under de senaste åren och staden driver ett projekt där utvalda cyklister efter ansökan får dubbdäck monterade på sina cyklar. Motkravet är att de använder sin cykel tre gånger i veckan för att ta sig till studier eller jobb. De som medverkat uppger att de känt sig piggare och mår bättre och insatserna har slutmålet att göra Sundbyberg till en cykelvänlig stad – oavsett årstid.

Sundbyberg – en del av det regionala cykelnätet

De tre regionala stråk som löper genom Sundbyberg är del av det större cykelvägnät som sträcker sig över hela Stockholms län. Från Sundbyberg ansluter stråken till Stockholm, Solna och Sollentuna. Idag har Sundbyberg cirka 50 000 meter cykelbana och staden bygger kontinuerligt ut stråken med syfte att få fler att använda cykeln.

I planen för det regionala cykelnätet är slutmålet ett cykelnät som omfattar 800 kilometer regionala cykelstråk. Idag har cirka 170 kilometer byggts ut vilket motsvarar 20 procent av det totala nätet.

Läs mer om den regionala cykelplanen på Region Stockholms hemsida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 4 januari 2022