Fullmäktigebeslut den 20 december 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om kommunalråd, oppositionsråd och nämnder samt e-förslag och en ny förskola i västra Brotorp.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Valärenden – Val till stadens nämnder

Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till stadens samtliga nämnder för perioden 1 januari till 31 december 2022. Dessa personer valdes till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för nämnderna:

Grundskole- och gymnasienämnden

Henrik Persson (L), ordförande
Markus Jönsson (S), förste vice ordförande
Josefine Mittermaier (M), andre vice ordförande

Diarienummer: KS-0018/2021, ärende 20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Marie Lundman Völker (S), ordförande
Reza Zarenoe (L), förste vice ordförande
Morgan Lindqvist (M), andre vice ordförande

Diarienummer: KS-0013/2021, ärende 21

Förskolenämnden

Ayla Eftekhari (S), ordförande
Moisés Ubeira (V), förste vice ordförande
Maria Bohman Kreij (KD), andre vice ordförande

Diarienummer: KS-0019/2021, ärende 22

Äldrenämnden

Patrik Tengberg (S), ordförande
Anna-Lena Hammarin (L), förste vice ordförande
Ritva Runestad (M), andre vice ordförande

Diarienummer: KS-0017/2021, ärende 23

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Stefan Bergström (C), ordförande
Inger Gran (L), förste vice ordförande
Martin Solberg (MP), andre vice ordförande

Diarienummer: KS-0015/2021, ärende 24

Kultur- och fritidsnämnden

Johan Storåkers (L), ordförande
Peter Lindström (C), förste vice ordförande
Emelie Tillegård (MP), andre vice ordförande

Diarienummer: KS-0016/2021, ärende 25

Byggnads- och tillståndsnämnden

Erik Gutiérrez-Aranda (S), ordförande
Inger Gran (L), tillika förste vice ordförande
Johan Hallberg (M), andre vice ordförande

Diarienummer: KS-0014/2021, ärende 26

Valärenden – Val av kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige valde 1 kommunalråd och 5 oppositionsråd för perioden till och med den 31 december 2022.

Ayla Eftekhari (S), kommunalråd, arvoderad till 100 %

Moisés Ubeira (V), oppositionsråd, arvoderad till 35 %

Towe Bengtsson (V), oppositionsråd, arvoderad till 25 %

Gary Aelius (SD), oppositionsråd, arvoderad till 35 %

Martin Solberg (MP), oppositionsråd, arvoderad till 35 %

Paulos Abraha (KD), oppositionsråd, arvoderad till 35 %

Diarienummer: KS-0821/2018, ärende 19

E-förslag ska ersätta medborgarförslag

E-förslag ska införas i Sundbybergs stad den 15 februari 2022. De ersätter möjligheten att lämna medborgarförslag. Syftet med e-förslag är en mer effektiv handläggning och en tydligare och mer transparent hantering av inkomna förslag.

E-förslagen ska publiceras på sundbyberg.se men för att ett förslag ska gå vidare och hanteras av kommunfullmäktige krävs ett visst antal digitala röster. Mer information kommer inför lanseringen i februari.

Kommunfullmäktige har även beslutat att möjligheten att lämna medborgarförslag ska upphöra vid midnatt den 31 december 2021.

Diarienummer KS-0771/2021, ärende 44

Beslut om att bygga förskola i västra Brotorp

Kommunfullmäktige har beslutat att gå vidare med program, projektering och genomförande för en ny förskola i västra Brotorp. För att förskolan ska kunna byggas behövs en ändring i detaljplanen för fastigheten Sundbyberg 2:92. Projektet genomförs av Lokalfastigheter.

Diarienummer KS-0379/2021, ärende 45

Nya medborgarförslag

Fem nya medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om bullerplank vid Igelbäcken och satsningar på kultur i Sundbyberg. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 27–31

Svar på medborgarförslag

Nio medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. De handlade bland annat om barnsäkerhet och en begränsning av solpaneler.

Ärende 32–39 och 48

Senast uppdaterad 22 december 2021