Maxtaxan för barnomsorg höjs

Från och med 1 januari 2022 höjs maxtaxan för barnomsorgen i Sundbybergs stad.

Maxtaxan kommer att höjas from 1 januari 2022 vilket innebär att avgiftsnivåerna förändras.

Höjt inkomsttak

Inkomsttaket höjs från och med årsskiftet till 52 410 kronor per månad enligt beslut från Skolverket.

Läs mer om de förändrade avgifterna för förskola och pedagogisk omsorg.
Läs mer om de förändrade avgifterna för fritids.

Senast uppdaterad 7 december 2021