Bild på finsk flagga

Finlands självständighetsdag firades med nya mål och riktlinjer

Den 6 december firades Finlands självständighetsdag till minne av självständigheten från Ryssland 1917. Det är också Finlands nationaldag och dagen till ära firade Sundbybergs stad detta med att fastställa nya mål och riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteter.

Den förstärkta, uppdaterade minoritetslagen som trädde i kraft 2019 kräver att alla kommuner och regioner i Sverige antar mål och riktlinjer för det egna arbetet med att säkerställa att nationella minoriteters rättigheter blir uppfyllda. Sundbybergs stad ingår dessutom sedan 2011 frivilligt i förvaltningsområdet för det finska språket, vilket förstärker ytterligare den sverigefinska minoritetens rättigheter kopplade till språket.

Som minoritetslagen föreskriver erbjuder Sundbybergs stad redan både barnomsorg, modersmålsundervisning och äldreomsorg på finska till alla som önskar det. Det finns också ett varierat kulturutbud både i stadens regi och genom finska föreningar och olika samarbeten. Den sverigefinska minoriteten har möjlighet att påverka beslut som rör dem, dock har restriktioner och regler under covid19-pandemin lett till att öppna samrådsmöten inte hållits på snart två år.

Dokumentet som kommunfullmäktige har fattat beslut om visar vilka ramar minoritetslagen sätter, och nu går arbetet vidare på förvaltningsnivå inom staden med att skriva handlingsplaner som visar mer detaljerat hur man ska bedriva det rättighetsbaserade arbetet.

Fira med oss!

I måndags välkomnades alla stadens invånare till traditionell fest och firande av självständighetsdagen i Sundbybergs kyrka.

Här hittar du mer information om firandet/Täältä lisätietoja juhlinnasta.

Exempel på kulturella arrangemang för stadens finska minoritet

Vissa inslag, så som lördagsdans, har anor ända från arbetskraftsinvandringens tider. Andra inslag, som till exempel aktuella finska filmer, har tillkommit under de senare åren. Biblioteket har i vanliga fall ett rikt utbud av både finska böcker och besök av både finska och sverigefinska författare, dock har pandemin satt käppar i författarbesökshjulen. Men ta gärna en titt på finska böcker och om du inte hittar din favorit är det bara att önska!

Ett återkommande arrangemang är Finska-stugan, som i vanliga fall träffas inom Träffpunkten Alléns väggar, men som just nu på grund av coronaregler träffas tillfälligt i Allaktivitetshuset. Varje fredag kan finska seniorer träffas, prata finska, ta en kopp kaffe med dopp och ta del av en föreläsning, uppträdande, allsång, sittjympa under ledning av Eeva Svedberg.

Senast uppdaterad 8 december 2021