Planerade arbeten i centrala Sundbyberg

Ett antal arbeten planeras i närtid i centrala Sundbyberg, några av dessa sker nattetid. Arbetena är ett led i utbyggnaden av järnvägen och den framtida tunneln genom Sundbyberg.

- Under februari kommer Trafikverket att påbörja arbeten på Sundbybergs torg. Arbetet kommer att inledas med ledningsomläggningar. Trafikverket behöver flytta på ledningarna i marken så att de inte är i vägen i samband med utbyggnaden av järnvägen.

- Trafikverket kommer ställa ut avstängningsmaterial i korsningen Sturegatan – Esplanaden. Detta görs för att anpassa trafikflödet i korsningen bättre. Arbeten kommer börja måndag den 6 december och pågå under 9 veckor. Under tiden arbete pågår kommer bilar och gående att kunna ta sig fram genom korsningen.

Mer information om pågående och kommande arbeten i Sundbyberg finns på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 31 maj 2022