Trafikverkets spontningsarbeten längs Järnvägsgatan inleds

Nu inleder Trafikverket arbetet med att sätta spont längs Järnvägsgatan. Spontningen är ett nödvändigt steg i arbetet med att lägga järnvägen som idag går ovan jord i tunnel under marken.

Sundbybergs utgångspunkt är att säkerställa till att arbetet fortlöper med så liten negativ inverkan som möjligt. På Trafikverkets hemsida kan du hitta mer information om spontningen och löpande hitta information om vilka arbeten som pågår i Sundbyberg. Där finns t.ex. information om vart du kan höra av dig för att ansöka om ersättningsboende.

Läs mer på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 31 maj 2022