Ny resursskola i Sundbybergs stad

Skolan ska vara klar för start inför höstterminen 2022 och vänder sig till elever i årskurs 4-9 med större stödbehov inom autismspektrat.

Under våren 2022 förbereds uppstarten med rekrytering av rektor och personal. Även lokalerna ska förberedas och ställas i ordning under denna tid.

– Äntligen kan vi starta en resursskola i Sundbyberg efter några års utredning och förberedelser, säger Henrik Persson (L), grundskole- och gymnasienämndens ordförande i Sundbybergs stad.

Detta skapar bättre förutsättningar för stadens elever. De får möjlighet att gå i skola i sin närmiljö och behöver inte lämna Sundbyberg.

– Vi breddar också kompetensen inom den kommunala skolan och på så sätt kan vi höja kvaliteten, säger Henrik Persson.

Närheten för elever och vårdnadshavare till skolan är viktig. Eleverna slipper långa resor. Eleverna kommer dessutom att kunna erbjudas undervisning i både resursgrupp och vanlig klass.

Resursskolan är planerad för ca 30 elever och ska ligga i lokaler i Rissne och uppstarten kommer att ske successivt. Det ska gå att ansöka till skolan som kommer att finnas med i kommunens skolval, men med särskilda kriterier för intag.

Senast uppdaterad 25 november 2021