Detta gäller för ovaccinerade medarbetare inom omsorgen

Vuxna som inte är vaccinerade ska hålla avstånd, särskilt till personer över 70 år och andra riskgrupper. Det rådet gäller sedan 29 september. Att vaccinera sig är alltid frivilligt, men eftersom riskgrupper inte ska utsättas för smitta behöver berörda verksamheter i staden vidta ett antal åtgärder.

Det är varje ansvarig chef som ansvarar för detta. Åtgärderna tas fram i dialog med medarbetarna, som alltid ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Det kan till exempel innebära:

  • Begränsningar i hur fritt man kan röra sig på arbetsplatsen.
  • Att du som medarbetare får frågan om du är vaccinerad.
  • Att du som är ovaccinerad får erbjudande om att vaccinera dig på betald arbetstid.
  • Att en bedömning kan göras att vissa kunder/boende/brukare behöver få sin omvårdnad av vaccinerad personal.

För alla medarbetare gäller fortfarande att du ska:

  • Följa basala hygienrutiner och använda munskydd i alla utrymmen där omsorgstagare vistas och i personalutrymmen där du inte kan hålla avstånd.
  • Stanna hemma vid minsta symtom och avbryta ditt arbetspass och gå hem om du får symtom under arbetstid.
  • Medverka i arbetsmiljöarbetet och vara med och genomföra de åtgärder som ni bestämt behövs för en bra arbetsmiljö.

Staden kommer också att informera vid rekrytering att vi ser patientsäkerheten som vårt viktigaste uppdrag och att ovaccinerad personal inte bör delta i nära vård och omsorg för personer över 70 år och riskgrupper.

Har du som medarbetare några frågor, prata med din närmaste chef. Tillsammans fortsätter vi att hålla smittan borta från våra verksamheter.

Senast uppdaterad 25 november 2021