Flygbild över korsningen.

Stora Ursvik - trafiksäkerhetsåtgärd

I vecka 47 inleder staden arbetet med en trafiksäkerhetsåtgärd vid korsningen Milstensvägen/Enköpingsvägen. Det beräknas att pågå fram till mitten av december.

Platsen är en högt trafikerad korsning där det tyvärr har förekommit en del tillbud och olyckor. Nu ska en ny och mer trafiksäker lösning anläggas. Planen är att gatan inte kommer att stängas av helt.

Senast uppdaterad 16 november 2021