Sundbybergs stads budget 2022

Den 10 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2022. Besluten bygger på förslaget från mittenstyret – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Se alla handlingar till ärendet för budgeten år 2022 Länk till annan webbplats.

Se webb-tv-sändningen från kommunfullmäktiges budgetdebatt

Budgeten bygger på Agenda 2030

Ledorden för mittenstyrets budget är ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Arbetet med hållbar utveckling har en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030. De övergripande målen i budgeten är satta utifrån dessa.

Bland de satsningar som ska göras under 2022 kan nämnas:

  • Ökad trygghet i Rissne och Hallonbergen
  • Fortsatt arbete med miljömässig hållbarhet, till exempel genom koldioxidbudget och fler solceller på stadens byggnader
  • En långsiktigt hållbar ekonomi

Protokollet för budgetsammanträdet justeras den 18 november, därefter kommer den fastställda budgeten att publiceras.

Oförändrad skattesats

Kommunalskatten för 2022 är fortsatt 18,90 öre per skattekrona.

Nämndernas budgetramar år 2022 - Sundbybergs stad

Nämnd

Budget 2022 (miljoner kronor)

Kommunstyrelsen

182,3

Grundskole- och gymnasienämnden

775,2

Äldrenämnden

390,0

Förskolenämnden

406,8

Social- och arbetsmarknadsnämnden

654,2

Kultur- och fritidsnämnden

154,7

Byggnads- och tillståndsnämnden

10,4

Stadsmiljö och tekniska nämnden
(inkl måltidsservice)

170,2

Överförmyndarnämnden

4,2

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

Valnämnden

2,4

Summa:

2 752,3

Senast uppdaterad 11 november 2021