Kampanj mot våld i nära relationer

Varje år uppmärksammas över hela Sverige arbetet mot våld i nära relationer i kampanjen ”En vecka fri från våld”. Målet är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld - inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer pågår året runt men får nu extra uppmärksamhet i flera kommuner i Stockholms nordvästra delar under hela november.

Anställda inom socialtjänst, skola och fritid får möjlighet till utbildning och ökad kunskap. Gemensamma föreläsningar och workshoppar skapar samverkan och idéutbyte.

– I Sundbybergs stad arbetar vi med att öka kunskapen om våld i nära relationer genom att utbilda personal, säger Kristina Ryding, samordnare för våld i nära relationer på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

– Vi vidareutvecklar också hjälpen och stödet till våldsutsatta vuxna och barn och erbjuder sedan flera år tillbaka behandling för våldsutövare med syfte att våldet ska upphöra, säger Kristina Ryding.

I år gör kommunerna i nordväst, Sollentuna, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sundbyberg och Solna gemensam sak mot våld i nära relation. Temat i år är Grupper med svagt samhälleligt skydd och kampanjen pågår under hela november.

Läs mer på www.sundbyberg.se/vinr

Senast uppdaterad 18 november 2021