Sundbybergs förskolor i samarbete med Södertörns högskola

Ett samarbetsavtal mellan stadens kommunala förskolor och Södertörns högskola har ingåtts och sattes igång i augusti.

Avtalet innebär att förskolorna ingår i lärosätets organisation för övningsförskolor och kommer därmed att ta emot förskollärarstudenter från lärosätets förskollärarprogram.

– Ett samarbete med Södertörns förskollärarutbildning med interkulturell inriktning ger oss ett fördjupat perspektiv. Studenterna får möjlighet att implementera sin utbildning i en miljö där barnen har blandad kulturell bakgrund. Vi hoppas att det ska medföra ett engagemang som i förlängningen kan locka kompetenta förskollärare till våra förskolor, säger Karin Ljunggren, rektor för förskolor i Rissne och Hallonbergen.

Samarbetet syftar till att knyta närmare kontakter med aktuell forskning och bidra till att utveckla stadens moderna förskolor. Det är också viktigt att arbeta för att få legitimerade förskollärare till områden som har särskilt svårt att rekrytera behörig personal.

Senast uppdaterad 18 oktober 2021