Nu är det på plats, Sundbybergs stads första kemikalieprogram!

Sedan tidigare har staden bland annat arbetat för att fasa ut farliga kemikalier från förskolor. Nu tar vi ett bredare grepp kring frågan och ökar insatserna för att Sundbyberg ska kunna växa giftfritt.

Att upprätta ett kemikalieprogram är en del av kommunkoncernens (stadens förvaltningar och bolag tillsammans) arbete mot den nationella målsättningen om en giftfri miljö. Sundbyberg stads kemikalieprogram omfattar alla verksamheter i kommunkoncernen och visar vägen till ett giftfritt Sundbyberg 2030.

Kemikalieprogrammets syfte är att skapa giftfria miljöer för de som bor, verkar och vistas i Sundbybergs stad genom att minska inköp, användning och spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och produkter i kommunkoncernens verksamheter.

Kemikalieprogrammet har fyra fokusområden – kemikaliehantering, barns vistelsemiljöer, byggnation och anläggning samt upphandling och inköp – som beskriver hur kemikalieprogrammets syfte och målsättningar ska uppnås.

Du kan läsa programmet i sin helhet här. Pdf, 7.8 MB.

Vad kan jag göra själv?

Även du kan bidra till att minska mängden skadliga kemikalier och spridningen av dom. Här är några exempel på vad du kan göra för en mer kemikaliesmart vardag.

  • Välj ekologiskt, oavsett om det handlar om mat, kläder eller något annat. Då gör du både dig själv och naturen en tjänst! Med ekologiskt odlad mat eller material slipper du bekämpningsmedel och tungmetaller från konstgödningen, till exempel det cancerframkallande ämnet kadmium.
  • Plastbanta. Ett enkelt sätt för att minska skadliga ämnen i din vardag är att dra ner på mängden plast du använder. När du köper något av plast - handla inom EU och gärna miljömärkt. Förvara helst din mat i behållare av glas, rostfritt stål eller porslin.
  • Välj rätt förpackningar när du handlar. Glas och tetrapack är att föredra framför konservburkar vars insida kan innehålla hormonstörande bisfenoler och som kan lösa ut tenn i maten. Bäst är såklart att undvika förpackade livsmedel så långt det går.
  • Minska antalet städprodukter. Såpa och vatten räcker långt för att rengöra ditt hem. Dessutom kan du tillverka egna rengöringsmedel med några få ingredienser som du säkert redan har i köket. Om du köper städprodukter – välj miljömärkta sådana.
  • Var extra försiktig i hemmet. Använd miljömärkt målarfärg, undvik PVC-golv och möbler med flamskyddsmedel och tänk på att alltid vädra nyrenoverade rum.
  • Kontrollera eventuella leksaker. Leksaker som är köpta efter år 2013 är säkrare för barn att leka med än äldre leksaker eftersom EU skärpte lagstiftningen för leksaker då.
  • Tvätta nya textilier innan du använder dem första gången. När textil tillverkas används ofta stora mängder kemikalier, och en del av dessa kan finnas kvar i de kläder och textilier du köper.
  • Undvik antibakteriellt behandlade varor. Varor märkta med exempelvis ord som "behandlad mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection", "antimicrobial" innehåller ofta ämnen som är skadliga för miljön.
Senast uppdaterad 30 september 2021