Fullmäktigebeslut 27 september 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om taxor, ny organisation för Sundbybergs stad och sammanträdesdagar 2022.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktige 27 september 2021 Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige fattade beslut som rörde fem olika taxor:

  • taxa och viten för trafikanordningsplaner
  • taxa och viten för schakttillstånd
  • taxa för verksamhetsområdet geodata
  • taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
  • taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område

Diarienummer: KS-0372/ 2021, KS-0373/ 2021, KS-0488/ 2021, KS-0489/ 2021 och KS-0490/ 2021. Ärende 74–78

Ny organisation för Sundbybergs stad

Kommunfullmäktige beslutade att stadens organisation från och med den 1 januari 2022 ska gå från att vara indelad i sex förvaltningar till att utgöras av en samlad förvaltning. Den samlade förvaltningen kommer att vara placerad under kommunstyrelsen. Stadens nuvarande fackförvaltningar blir sektorer i kommunstyrelsens förvaltning, och bibehåller relationen till facknämnderna som de har idag vad gäller budget och verksamhetsstyrning.

Diarienummer KS-0381/ 2021, ärende 70

Sammanträdesdagar 2022

Kommunfullmäktige bestämde vilka dagar sammanträden ska hållas år 2022. Årets första kommunfullmäktigesammanträde är den 28 februari.

Diarienummer KS-0547/ 2021, ärende 69

Nya medborgarförslag

Femton medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om en konsthall i SEB-huset och hundrastgård i Ursvik. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 27–41

Svar på medborgarförslag

24 medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat förslag på pumptrack i asfalt och en skills-area för MTB i gamla Milotområdet och plaskdamm i Brotorp/Ursvik.

Ärende 42–65

Senast uppdaterad 28 september 2021