Bokfest med prisutdelning

Barn som deltagit i Sommarboken och fört läsprotokoll har nu fått sina priser.

Nu har vi haft Bokfest för Sommarboken på Grönkullaskolan och Örskolan. Priser har delats ut till elever som deltagit i sommarläsningen och lämnat in läsprotokoll.

På Grönkullaskolan och Örskolan samarbetar biblioteket med skola, fritids och hemmet så att alla barn i lågstadiet på dessa skolor verkligen deltar i Sommarboken.

Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som finns i hela Sverige. Alla barn kan låna böcker från biblioteket och vara med i Sommarbokens tävling.

Se aktiviteter om Sommarboken på barn- och utbildningsförvaltningens Linkedin:

https://www.linkedin.com/posts/bousundbyberg_sundskola-activity-6848551206600663040-Z21K Länk till annan webbplats.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6804370936150712320 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 september 2021