Bild på Lötsjön.

Lötsjön - inbjudan till samråd

Välkommen till samråd angående ändring av utlopp och uppförande av faunapassage vid Lötsjön. Staden inbjuder allmänhet, boende och föreningar att lämna synpunkter på förslaget. 

Sundbybergs stad planerar för ökad biologisk mångfald vid Lötsjön och ska därför att ansöka om tillstånd för att anlägga en faunapassage vid Hermelins dämme och att ändra utloppet ur Lötsjön. Åtgärderna ska göra det möjligt för fiskar och andra djur att röra sig mellan Lötsjön och Råstasjön.

Staden inbjuder allmänhet, boende och föreningar att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till alex.barsati@sundbyberg.se senast den 10 oktober 2021.

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter och få underlaget presenterat under ett samrådsmöte den 7 oktober kl. 15.00 i stadshuset. Mejla din anmälan till mötet här.

När samrådet är avslutat kommer en miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning att tas fram. Ansökan skickas in till mark- och miljödomstolen som beslutar om tillstånd att genomföra åtgärderna. För mer information hittar du samrådsunderlaget här Pdf, 2.3 MB..

Senast uppdaterad 22 september 2021