Kartbild över omledningen.

Omledning för passage över och under spåren. Klicka på bilden för att göra den större.

Hissarna vid Sundbybergs torg ur funktion

Hissarna som leder till och från tunneln under järnvägsspåren vid Sundbybergs torg fungerar inte. Staden jobbar med felsökning och lösning. Under tiden hänvisas till övergång vid Esplanaden eller hissarna vid tunneln till pendeltåg och tunnelbana.

Det har länge varit problem med hissarna i tunneln mellan Stationsgatan och Sundbybergs torg. Anledningarna är många och de är nu helt ur funktion. Staden jobbar med att finna en lösning tillsammans med andra aktörer, men kan i dagsläget (september 2021) inte ange när hissarna kommer att fungera igen.

Under tiden hänvisas passage över och under järnvägsspåren till Esplanaden samt via hissarna vid tunneln till pendeltågen och tunnelbanan.

Vi beklagar läget och det besvär som situationen innebär.

Senast uppdaterad 21 september 2021