Gatubelysning mitt på dagen - igen

Nu är det dags för höstens kontroll av stadens utebelysning. Det innebär att den kommer vara tänd under dagtid från 21 september och några veckor framåt.

Kontrollen genomförs av Vattenfall och sker två gånger per år, vår och höst. Dels kontrolleras att ljuskällan fungerar, dels att det inte finns några synliga skador på fundament, belysningsstolpar och armaturer. Detta är anledningen till att gatubelysningen är tänd under dagtid genom hela kontrollperioden, som brukar sträcka sig över 2-3 veckor. Om fel och skador hittas åtgärdas de efter en prioriteringsordning.

Att återkommande säkerställa en fungerande belysning ger ett betydande bidrag till en tillgänglig, attraktiv och trygg stad.

Samtidigt som denna höstkontroll utförs kommer stadens belysning att ställas om till vintertid. Det innebär att belysningen kommer att vara tänd längre vid gryning och skymning.

Senast uppdaterad 20 september 2021