Stängda verksamheter för äldre öppnar igen

Måndag 4 oktober kommer staden äntligen börja öppna några av de verksamheter för äldre som varit stängda under coronapandemin. Vi kommer att göra öppningen stegvis med ett något begränsat utbud och antal deltagare.

Vi rekommenderar att du som besöker oss är vaccinerad mot covid-19 för din egen och andras skull. Tänk på att du som besökare fortfarande behöver skydda dig själv och andra:

Verksamheterna kommer att:

  • Tillhandahålla munskydd och handsprit
  • Ha noggranna rutiner för städning och andra åtgärder för minskad risk för smittspridning.

De här verksamheterna för äldre startar igen den 4 oktober:

  • Träffpunkternas verksamhet inomhus (med platsbokning)
  • Dagverksamheten Solbacken
  • Växelvård och avlastning på korttidsboendet på Duvbopark
  • Värdinnetid på trygghetsboendet i Hallonbergen

Träffpunkterna

Stadens träffpunkter fortsätter att erbjuda vissa aktiviteter utomhus även i höst. Från den 4 oktober kan du också boka aktiviteter inomhus. Till att börja med har vi ett begränsat antal platser att boka. Vi kommer också att ha begränsade öppettider, men aktiviteter hålls på båda träffpunkterna, Allén och Hallonbergen. Mer information kommer på träffpunkternas sidor:

Träffpunkten Allén

Träffpunkten Hallonbergen

Dagverksamheten Solbacken

Solbacken kan nu återigen välkomna dig som har en mild till måttlig demenssjukdom till vår verksamhet. Till att börja med tar vi emot ett mindre antal besökare per dag (5-6 personer). Du reser till oss med turbundna resor. För att få komma till Solbacken behöver du biståndsbeslut. Kontakta äldreförvaltningens myndighetsenhet för att få veta mer.

Växelvård och avlastning

Korttidsboendet på Duvbopark tar nu återigen emot äldre för växelvård och avlastning. Biståndsbeslut behövs, kontakta äldreförvaltningens myndighetsenhet för att få veta mer.

Värdinnor åter på trygghetsboendet

Nu finns åter möjlighet att samlas i mindre grupper på trygghetsboendet i Hallonbergen. Två tider kommer att erbjudas. Information kommer att anslås på boendet inför 4 oktober. Trygghetsboendet ägs av Balder och lägenhet söks via Förvaltaren Länk till annan webbplats..

Vi anpassar verksamheterna så länge smitta finns i samhället

Även om samhället i stort har få restriktioner kvar behövs en del anpassningar för verksamheter som riktar sig till dig som är 65 år eller äldre. Vi följer noga råden från Region Stockholm för öppna verksamheter och äldreboenden och anpassar verksamheterna så vi kan undvika trängsel och smittspridning, eftersom risken för smitta fortfarande finns i samhället.

Läs mer om varför det är viktigt att du som är över 65 år undviker smitta Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 september 2021