Kartbild över aktuellt område.

Klicka på bilden för att göra den större.

Status för gående och cyklister längs Gamla Enköpingsvägen

Hela sträckan längs Gamla Enköpingsvägen mellan Brännarvägen och Milstensvägen ligger inom ett arbetsområde för utbyggnad av området. Detta innebär att arbeten pågår och att arbetsfordon finns på platsen. Under november 2021 kommer en ny gång- och cykelväg kunna öppnas för trafik.

Gång- och cykelvägen blir bred med belysning och träd. Gående och cyklister kommer separeras från varandra.

Alternativa färdvägar för gående

Fram till att arbetet är avslutat finns alternativa färdvägar för gående på sträckan. På delen närmast Brännarvägen finns det idag en asfalterad gångbana på södra sidan av Gamla Enköpingsvägen, fram till en grind ungefär vid Gamla Enköpingsvägen 142. Där ska man som gående ta sig över på andra sidan för att därefter gå på den plattlagda gångbanan längs husen. Framme vid Milstensvägen får man byta sida igen för att via övergångsstället ta sig över Milstenvägen.

I och med att det är ett arbetsområde har det av säkerhetsskäl och utrymme tyvärr inte varit möjligt att anlägga en tillfällig cykelväg. Som cyklist får man leda cykeln.

Senast uppdaterad 13 september 2021