Kartbild över området

Klicka på bilden för att göra den större.

Fortsatta arbeten vid Kvarnkullens förskola i Ursvik

Under vecka 37 kommer korsningen Gamla Enköpingsvägen/ Stallgatan att stängas av för att bygga ett övergångsställe i denna trevägskorsning.

Kontakta Servicecenter om du har frågor kring arbetet:

Tel: 08-706 65 00
Mail: Servicecenter@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 8 september 2021