Sundbybergs stad avslutar samarbetet med Serneke

Samarbetet avslutas i förtid genom att staden avbeställer kommande etapper av två pågående byggentreprenader i Hallonbergen.

Staden tar över ansvaret för slutförandet av de viktiga anläggningsarbetena i Hallonbergen, som är förutsättningar för bostadsbyggandet och utvecklingen i stadsdelen. 

De huvudsakliga anledningarna till beslutet är spruckna tidsramar och att anläggningsarbetena inte utförts enligt överenskommelse.

En av utmaningarna när det gäller anläggningsarbetena i Hallonbergen har varit oväntade hinder i marken, vilket är relativt vanligt under anläggningsarbeten, och Sernekes relativt lågt räknade anbud, vilket gjort att de ekonomiska marginalerna i projektet blivit otillräckliga.

I och med att Sundbybergs stad avbeställer kommande etapper återstår nu för entreprenören att avsluta pågående arbeten enligt avtal och därefter avetablera verksamheten i Hallonbergen.

Berörda sundbybergare, näringsidkare och samarbetspartners till staden informeras när en ny tidplan för det återstående arbetet tagits fram.

Läs stadens pressmeddelande i sin helhet här.

Senast uppdaterad 6 september 2021