Nattarbeten i Ursvik

Nu är vi snart klara med att bygga om på Ursviksvägen Norra och nästa steg är att asfaltera. Innan dess behöver vi byta brunnar i körbanan. Detta kommer innebära buller som kan upplevas som störande.

Anledningen till nattarbeten är att vägen måste vara öppen för trafik under dagtid.

Var?
Korsningen Ursviksvägen/Enköpingsvägen till
Ursviksvägen/Milstensvägen.

När?
Natten mellan söndag-måndag 5-6 september
samt natten måndag-tisdag 6-7 september.
Arbeten pågår mellan kl. 22.00 och 06.00.

Senast uppdaterad 6 september 2021