Älska matavfall!

Tänk att dina bananskal, ostkanter och mögliga bär blir till biogödsel och biogas.

Ditt matavfall = biogas och biogödsel

Matavfall innehåller energi och näringsämnen som kan göra stor nytta.

Om du lägger matavfall i soporna så bränns det och blir till energi. Det låter ju bra. Men matavfallet gör ännu större nytta om du sorterar det så att det kan samlas ihop och rötas i en biogasanläggning. Då får vi biogödsel som bidrar till hållbar odling. Vi får också biogas som driver våra bussar och sopbilar. Mycket bättre för miljön!

Matavfallets kretslopp

  1. Mat odlas, skördas och transporteras till din butik.
  2. När du har ätit upp maten, slänger du äppelskrutt och annat matavfall i den bruna papperspåsen.
  3. Sopbilen transporterar ditt matavfall till en biogasanläggning.
  4. Matavfallet rötas till biogödsel och till biogas som driver bussar och sopbilar.
  5. Biogödseln bidrar till hållbar odling. Nya grödor växer, skördas och blir till ny mat.

Så heja matavfallet, och heja dig som sorterar och bidrar till en hållbar framtid.

Läs mer på: https://www.savab.se/villa/sortera-avfall/matavfall/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 augusti 2021