Skolstart för Sundbybergs stads skolor

Vi önskar alla skolelever välkomna tillbaka för terminsstart tisdag 17 augusti.

Förskolor, grundskolor och gymnasiet kommer att bedriva närundervisning på plats.

Sundbybergs stad kommer fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär undervisning på skolorna men att vi fortsätter att hålla avstånd och inte arbeta i alltför stora grupper. Förskolor och skolor ska vidta anpassningar som förebygger smittspridning och utbrott.

För att få närmare information om vad som gäller på just din skola vänligen vänd dig direkt till skolans expedition.

Uppdaterad information om coronaviruset finns på Sundbyberg.se/corona

Senast uppdaterad 16 augusti 2021