Enköpingsvägen säkrare för gångtrafikanter

Övergångsstället på Enköpingsvägen vid Ursvik görs nu säkrare. Gångtiden för fotgängare höjs med nära 50 %.

Gångtiden över Enköpingsvägen har nu förlängts från tidigare 17 sek till numera 25 sek, en förlängning med 47 %.

Samtidigt pågår arbetet enligt uppdrag i stadens budget att se över säkerheten längs hela Enköpingsvägen.

Senast uppdaterad 16 augusti 2021