Dubbelriktad busstrafik på Sturegatan från den 16 augusti

För att möjliggöra Trafikverkets kommande arbeten på Järnvägsgatan kommer busstrafiken att dubbelriktas på Sturegatan från den 16 augusti 2021.

I samband med busstrafikens dubbelriktning försvinner en del parkeringsplatser på Sturegatan. Dessa ersätts i del av parkeringsplatser på tvärgator i närheten. Inledningsvis med ett antal platser på Bangatan.

Parkeringsplatserna kommer att förflyttas allt eftersom Trafikverkets arbeten utvecklas.

Tack för ert tålamod under dessa arbeten.

Senast uppdaterad 13 augusti 2021