skola, utbildning, viggen, rutschkana, barn, skolgård

Sund och säker skolväg

Dags för skolstart! Trafiken runt våra skolor är dock ett växande problem. När allt fler kör sina barn till och från skolan försämras både luften och säkerheten för barnen. Sundbybergs stad vill uppmuntra fler att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan så att barnen får en sund och säker skolväg.

Det är viktigt att barnen känner sig säkra och trygga i trafiken. Projektet "Sund och säker skolväg" syftar till att förbättra stadens skolvägar och öka andelen elever i grundskolan som reser hållbart till skolan.

Från och med vårterminen 2021 ingår Grönkullaskolan årskurs F-6 i projektet, där har eleverna genomfört en resvaneundersökning. Under höstterminen 2020 genomförde Kymlingeskolan och Örskolan undersökningen och under höstterminen 2019 gjorde Ursvikskolan och Ängskolan det.

I undersökningen frågar vi hur elever och vårdnadshavare reser till skolan och hur de upplever trafikmiljön runt skolan. Resultatet används när vi planerar åtgärder för att förbättra trafiksituationen i skolornas närmiljöer.

Lugnare och säkrare trafikmiljö

Dekal bilfri vecka.

Ett exempel är den bilfria veckan, ett initiativ som ska upprepas. Då uppmuntras elever och föräldrar att testa att gå eller cykla till skolan istället för att ta bilen. De som behövde ta bilen av olika anledningar uppmuntrades släppa barnen ett par hundra meter från skolans entré så att de fick gå den sista biten. Det gör att trafikmiljön blir lugnare utanför skolan.

Symbol för gåtåg.

Gåtåg

Ett alternativ till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan är att organisera ett gåtåg. Det innebär att flera familjer i ett område turas om att gå med sina egna och andras barn till skolan.

Studier visar att barn som går eller cyklar till skolan på morgonen blir piggare, friskare och koncentrerar sig bättre under lektionerna. De barn som går tillsammans till skolan får även tillfälle att prata av sig innan skoldagen börjar.

En annan fördel är att barn som bor nära varandra får chansen att lära känna varandra. Alla går inte i samma klass, så gåtåget kan vara en bra början till kontakt.

Gör så här för att komma igång:

Ta kontakt med familjer som bor i närheten och gör en planering för terminen. Ju fler familjer som deltar, desto mer sällan behöver varje familj ansvara för lämningen. I planeringen bör ni ta med:

  • Bestäm dagar och avgångstider, här finns en mall för schema Pdf, 113.1 kB..
  • Bestäm om ni ska ha en hållplats Pdf, 124.8 kB. eller samla upp barnen längs vägen på flera hållplatser.
  • Reservplan – Bestäm hur ni ska göra om den förälder som är chaufför får förhinder. Gör även en vikarielista med andra vuxna eller äldre syskon som kan rycka in.

Bestäm också hur ni ska anmäla frånvaro till gåtåget.

Ladda ner foldern Gåtåg – ett enkelt och roligt färdmedel Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om projektet "Sund och säker skolväg" Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 9 augusti 2021