Eldningsförbud upphör

Eldningsförbudet i Stockholms län upphör från och med lördag 7 augusti klockan 14.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 14:00 den 7 augusti 2021.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Räddningstjänsterna avråder dock fortsatt från eldning och poängterar att om eldning sker ska det göras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Lokala eldningsförbud kan förekomma, information finns i så fall på respektive kommuns webbplats.

Senast uppdaterad 9 augusti 2021