Skärpt eldningsförbud i Stockholms län

Från och med i dag 23 juli 2021 har länsstyrelsen beslutat att införa skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka som orsakar hög brandrisk i skog och mark har länsstyrelsen beslutat att införa skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län.

Det betyder att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel kol, ved och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt om det sker utan risk för att en brand ska sprida sig. Det är också tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att det sker på en säker plats där faran för spridning är låg.

Det är alltid personen som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var försiktig. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information finns på Stockholms brandförsvars hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 23 juli 2021