Skiss över den blivande Bällstabro.

Illustration: Stockholms stad.

Arbetena med Bällsta bro förlängs till september

Stockholms stad bygger om gång- och cykelbanor på Bällsta bro, för ökad framkomlighet och säkerhet, i samarbete med Sundbybergs stad. Nu förlängs slutdatum med några veckor.

Bron kommer nu att vara avstängd till och med 5 september (tidigare 15/8) . Anledningen till förlängningen är att man varit tvungen att utföra så kallad vattenbilning av betongen på bron, ett mer avancerat arbetsmoment än tidigare planerat.

Avstängningen kommer förtydligas med skyltvagnar då det är problem med att bilister fortsätter att åka över bron.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad 16 juli 2021