Kartbild över parken

Klicka på bilden för att göra den större.

Nu har Forskarparken i Stora Ursvik öppnat

I Forskarparken finns det alltid något nytt att upptäcka. Stora delar av den befintliga naturen har sparats och möjligheter till lek har passats in i naturen.

I de centrala delarna (1) finns en tillgänglig större lekplats med sand- och vattenlek, gungor, sittplatser och lekhus. För lite större barn finns en tubrutschkana och klätterlek.

Väster om lekplatsen går spångar mellan små tallar och över berghällar (2). Där finns även en gräsmatta för bollspel med sittplatser intill.

I de östra delarna av Forskarparken finns naturmark med tallar och berghällar (3). Där finns även fem värn från tiden platsen användes som övningsplats för försvaret.

Från den centrala lekplatsen leder en stig till värnen. Den leder även vidare till de östligaste delarna av parken. Där hittar du en bollplan och ett utegym (4) med stor möjlighet till lek och rörelse.

Läs mer om projektet i Stora Ursvik här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 12 juli 2021