Inriktningsbeslut ny parkeringsreglering Lilla Ursvik nu taget

I början av juni meddelade vi att stadsmiljö- och tekniska nämnden hade detta ärende uppe den 15 juni. Nu har inriktningsbeslutet tagits.

Inriktningsbeslutet som nu är taget handlar om reglering av parkering med lokala trafikföreskrifter i området Lilla Ursvik (Dnr STN-0141/2021):

  1. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ger samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen i uppdrag att införa lokala trafikföreskrifter för parkering i området Lilla Ursvik.
  2. Målsättning är att lokala trafikföreskrifter för parkering i området Lilla Ursvik ska införas från och med 1 november 2021.

Detta rör sig alltså om en inriktning för det fortsatta arbetet med parkeringsreglering i Lilla Ursvik. Nämndens beslut att förslaget ska genomföras innebär att arbetet inleds enligt punkterna ovan.

Senast uppdaterad 25 februari 2022