Hamngatan stängs av i åtta veckor

I samband med att Stockholms stad bygger om gång- och cykelbanor på Bällsta bro, stängs Hamngatan av för genomfart mot Landsvägen.

Bällstabron stängs av 28/6 -15/8 förutom att ett körfält för buss och byggtrafik samt ett körfält för gående och cykel hålls öppna.

I samband med detta omfattande arbete stängs även Hamngatan av för genomfart mot Landsvägen. Det sker en vecka tidigare av säkerhetsskäl, mellan 21/6-15/8.

Projektet inleds med förarbeten (nattetid) 21/6 kl. 21.00-05.00 som utförs under hela veckan. Det rör sig om fräsning, asfaltering, borttagning av refuger och signaler.

Läs mer här.

Senast uppdaterad 24 juni 2021