Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att öppna upp fritidsgården 174:an i augusti

I februari 2021 beslutade kultur- och fritidsförvaltningen att stänga lokalerna i centrumhuset i Rissne där fritidsgårdsverksamhet bedrivs på grund av problem med ventilation och temperatur i lokalerna. Fastighetsägaren Balder arbetar med att åtgärda problemen och återställa lokalerna. Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att starta verksamheten igen i augusti 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 5–6 år haft problem med ventilation och temperatur i lokalerna i centrumhuset där fritidsgårdsverksamheten 174:an bedrivs för barn och unga. Förvaltningen har gjort flera felanmälningar till fastighetsägaren som i sin tur har utfört kontroller och åtgärder men problemen har återkommit ett flertal gånger. I februari 2021 var temperaturen endast 13 grader i lokalerna. I det skedet beslutade förvaltningen att stänga lokalerna och genomföra undersökningar.

I samband med nedstängningen gjorde fritidsgårdspersonalen arbetsmiljöanmälningar på grund av luftkvaliteten. Problemen kan ha bidragit till att känsliga personer som vistats i lokalerna kan komma att uppleva besvär. Förvaltningen har därför erbjudit personalen möjlighet att besöka företagshälsovården för hälsoundersökning. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med personalrepresentant, facklig representant, huvudskyddsombud och representant från personalavdelningen tagit fram en riskbedömning och handlingsplan som ska följas regelbundet.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer informera om de problem som varit på flera sätt. Förvaltningen kommer att informera unga som brukar vistas i fritidsgården och även närvara på Passa vidare i sommar för att besvara frågor från unga och vårdnadshavare.

Resultaten av undersökningarna som gjorts i lokalerna visar att ventilationen varit begränsad på grund av en golvmatta. Det är troligtvis den tilltäppta ventilationen som till stor del orsakat problem med både luftkvaliteten och temperatur. Undersökningen har också resulterat i att en mindre fuktskada hittats i en av lokalernas städförråd.

I dagsläget arbetar fastighetsägaren Balder med att åtgärda problemen, renovera och återställa lokalerna. Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att öppna lokalerna och åter bedriva verksamheten i augusti 2021. Förvaltningen ser fram emot öppningen och att få umgås med unga i deras kreativa närmiljö.

Vid frågor eller funderingar mejla, fritid@sundbyberg.se eller träffa personal från förvaltningen vid Rissne Sporthall 22:a och 23:e juni klockan 16–18.

Senast uppdaterad 18 juni 2021