Spontning på sträckan Fredsgatan–Esplanaden på södra sidan av Järnvägsgatan

Arbetet med spontning på sträckan Fredsgatan–Esplanaden på södra sidan Järnvägsgatan inleds under hösten 2021.

Trafikverkets planerade arbeten med spontning sträckan Fredsgatan-Esplanaden på södra sidan Järnvägsgatan har skjutits upp och kommer att inledas tidigast under hösten 2021.

Ytor som inte är nödvändiga för arbetet kommer i största möjliga mån att hållas öppna och återställas för nyttjande av fotgängare, cyklister och biltrafik. Ytskikt kommer dock ej att återställas under denna period.

Hemsidan kommer löpande att uppdateras med information om arbetet när Trafikverket fastställt detta.

Senast uppdaterad 17 juni 2021