Delar av Järnvägsgatan öppnas tillfälligt

Järnvägsgatan mellan Esplanden och Fredsgatan öppnas tillfälligt för parkering och angöring från fredag 11 juni till och med 15 augusti.

Vecka 33 påbörjas ledningsarbeten på sträckan vilket kommer att begränsa rörligheten igen.

Tidigare har även vägsträckan mellan Starrbäcksgatan och Ursviksvägen återlämnats till staden.

Från vecka 27 kommer även korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan att öppnas för trafik.

Senast uppdaterad 11 juni 2021