Vill du göra skillnad för en annan människa?

Sundbybergs stad söker gode män och förvaltare.

Förtroendeuppdraget som god man eller förvaltare innebär att vara ett stöd för en annan människa som inte själv kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter eller företräda sig själv i olika sammanhang.

Skillnad mellan god man och förvaltare är att en god man är biträde åt en huvudman – dvs den person som är i behov av stöd - som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare har ensam behörighet att hantera rättshandlingar för huvudmannen.

Många personer har tillräckliga kunskaper för att åta sig förtroendeuppdraget, det som krävs är allmänna kunskaper i vardagsekonomi samt ett personligt och socialt engagemang. För att vara aktuell för förtroendeuppdraget behöver du vara rättrådig, ha ordnad ekonomi, vara insatt i hur samhället fungerar samt förstå svenska i tal och skrift.

Läs mer om uppdraget, hur ansökan går till och skicka in din intresseanmälan via denna länk. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 juni 2021