Skiss Rissnepromenaden etapp 2

Rissnepromenaden etapp 2 - klicka på bilden för att göra den större.

Nu fortsätter arbetena med Rissnepromenaden

Nu utvecklar vi Rissnepromenaden med mötesplatser för alla!

Just nu rustar vi upp parken mellan Rissne IP och Rissne centrum. Arbetet har pågått ett tag och Örnens lekplats (i höjd med Backens förskola) är redan öppen för alla!

Projektets mål:

  • Vi ökar tryggheten inom området.
  • Vi skapar inbjudande och lockande val av aktiviteter, vila och möten, oavsett ålder eller bakgrund.
  • Vi ökar tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter.
  • Rissnepromenaden ska vara en länk i det gröna band som binder samman Rissne ängar med Lötsjön och Golfängarna.

Arbetena fortsätter med andra delar i området och Rissnepromenaden beräknas vara helt klar under 2022. Det kommer att vara lite stökigt i vissa delar och vi ber om ert tålamod.

Läs mer här.

Senast uppdaterad 7 juni 2021