Kvasar Makerspace i Schweiz

I alla fall digitalt deltar Sundbybergs stads utvecklingsledare Per Falk tillsammans med forskarna Anna Åkerfeldt (SU) och Sophie Landwehr Sydow (SH) för att presentera arbetet med förskolornas makerpedagoger i stadens verksamhet Kvasar Makerspace.

Verksamheten Kvasar Makerspace är i dagarna på forskarkonferens med fokus på programmering, design och skapande i Schweiz. Fokus är på skapande och utvecklandet av ett utforskande tänkande inom förskolan - ett Maker-mindset.

Vi har kommit långt i den digitala utvecklingen inom många områden och verksamheter i samhället. Däremot så ser man mindre av det inom förskolan och på förskollärarprogram i Sverige. Forskarna lyfter därför ett kommunstyrt projekt för att utbilda nio förskollärare med ett makermindset/skapartänkande i Sundbybergs stad.

De visar med sin forskning att utvecklingen av ett maker-mindset innebär öppenhet, nyfikenhet, medskapande, lyhördhet. Allt detta ihop med viljan att inkludera teknik och material i sin professionella praktik i förskolan, vilket är nyckeln till att bli en makerpedagog.

Läs mer på:
https://kvasarmakerspace.se/2020/01/27/foljeforskning-av-makerpedagoger/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

http://fablearn.eu/schedule/full-papers/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 4 juni 2021