Inriktningsbeslut ny parkeringsreglering Lilla Ursvik

Den 15 juni beslutar stadsmiljö- och tekniska nämnden om förslaget till inriktningsbeslut. Det gäller ny parkeringsreglering i Lilla Ursvik.

Inriktningsbeslut avseende reglering av parkering med lokala trafikföreskrifter i området Lilla Ursvik (Dnr STN-0141/2021) handlar om följande förslag som nämnden den 15 juni ska ta ställning till:

  1. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ger samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen i uppdrag att införa lokala trafikföreskrifter för parkering i området Lilla Ursvik.
  2. Målsättning är att lokala trafikföreskrifter för parkering i området Lilla Ursvik ska införas från och med 1 november 2021.

Detta rör sig alltså om en inriktning för det fortsatta arbetet med parkeringsreglering i Lilla Ursvik. Om nämnden beslutar att förslaget ska genomföras, inleds arbetet enligt punkterna ovan.

Senast uppdaterad 4 juni 2021