Nytt LSS-gruppboende i Ursvik

Sundbyberg är en växande stad med ökat antal invånare sedan ett antal år och kommer att fortsätta växa även framledes. Detta innebär att behovet av bostäder med särskild service för målgruppen inom LSS ökar i takt med att befolkningen ökar. Fler inom målgruppen vill bo i Sundbyberg.

Boverket har i en rapport visat på en fortsatt brist på LSS-bostäder i cirka hälften av landets kommuner. Störst brist anges vad gäller gruppbostäder. För att möta det ökade behovet har staden beställt en gruppbostad i Ursvik av Wåhlin fastigheter.

– Väldigt viktigt att säkerställa att vi planerar in nya gruppbostäder för att möta vårt behov, säger Marie Lundman Völker (S), ordförande i social-och arbetsmarknadsnämnden. Vi bedömer att vi kommer att behöva en ny gruppbostad ungefär vartannat år framöver. Nästa gruppbostad i Ursvik beräknas bli klar 2023.

– Sundbyberg växer och det är väldigt viktigt för mig att vi ska vara en tillgänglig stad för alla, säger Helene Bengtson, social- och arbetsmarknadsförvaltningens chef. Då är det också extra viktigt att säkerställa tillgången på bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Gruppbostaden är anpassad för fem personer och en personalgrupp bestående av nio medarbetare. Det handlar om egna fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Stödet ges utifrån individuella behov och önskemål och ger den boende goda levnadsvillkor.

– Det ska bli väldigt spännande att följa verksamheten med de fem sundbybergare som kommer att flytta in inom kort och den personalgrupp som kommer att utforma stöd utifrån varje individs behov, säger Helene Bengtson.

Personer på bilden ovan, från vänster: Helene Bengtson, förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Patrik Lindqvist, VD och affärsutvecklingschef, Wåhlin fastigheter, Marie Lundman Völker (S), ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden, Inger Gran (L), 1 vice ordförande kommunfullmäktige

Senast uppdaterad 2 juni 2021